Сравнение по функционални възможности

ТОМИ СМТ
ТОМИ ДИА
ТОМИ МОНО
ТОМИ TENS
средночестотни токове
2 или 8 kHz
диадинамични токове
MF, DF, RS, CP, LP

MF,DF,RS
монополярни токове
11 вида
обезболяващи токове
20 - 250 μs
тестови токове
5 броя

12 броя
електрофореза