Инструкции за работа, документация

Eлектростимулатор "ТОМИ-МОНО" Ръководство за потребителя
Eлектростимулатор "ТОМИ-TENS" Ръководство за потребителя
Eлектростимулатор "ТОМИ-ДИА" Схема на поддържаните диадинамични токове
Схема на поддържаните диагностични токове
Ръководство за потребителя
Миостимулатор "ТОМИ-СМТ" Форма и параметри на тока
Ръководство за потребителя
Миостимулатор "ТОМИ" Инструкция за работа
Таймер с реле-прекъсвач Ръководство за потребителя
Осем-канален таймер Инструкция за работа
Тренажор “Low-RR” Описание и инструкция за ползване