Сервиз

Сигурна и навременна поддръжка

За всички апарати фирмата осигурява 18 месеца гаранционен сервиз, както и следгаранционна поддръжка. Обслужването на апаратурата се извършва в сервизния отдел в София.

Без транспортни разходи

За апарати, показали производствен дефект в гаранционния им срок, фирмата заплаща разходите за транспорт на територията на страната от клиента до сервизния отдел и обратно.

Без пропуснати процедури

Когато повреден апарат е в гаранционен срок или се обслужва чрез сключен договор за извънгаранционен сервиз, клиентът получава оборотен апарат до отстраняване на повредата.

тел./факс:02 9272983
електронен адрес:service@sitam.net