Таймер с реле-прекъсвач

Времето за въздействие на тока върху пациента трябва да бъде в определени граници, които за всеки конкретен случай са различни. След изтичане на зададен от потребителя интервал от време, таймерът прекъсва връзката между апарата и пациента и подава светлинен и звуков сигнал.

Уредът е създаден като допълнение към апаратите за физиотерапия, които нямат собствен таймер. Такива са електросимулаторите от серията “Томи”, както и почти всички апарати от старото поколение - “Стимул-1”, ”Миостим”, ”Бипулсатор”, ”Галваностат”, ”Йонофоратор” и много други.

Технически данни

интервал на задаване на времетоот 1 до 20 мин.
неточност при измерване на времетомакс. 1 сек. на 5 мин.
захранване9 V/AC или 12 V/DC
размери130 х 100 х 30 мм
тегло220 г
пациентен кръг:
ток на превключване250 V/AC, 1000 mA
изолационно напрежение5000 V (1 мин.)